Privacy

Dit is de Privacy Statement van working-capital.nl. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen van (geregistreerde) gebruikers van de website www.working-capital.nl

Gegevens gebruiker/lid 

Working-capital.nl is gerechtigd de door de geregistreerde gebruiker verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van dienstverlening door working-capital.nl ten behoeve van de gebruiker. Tevens is het working-capital.nl toegestaan om de door gebruiker aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van updates.

In beginsel is het working-capital.nl tevens toegestaan om de gegevens van de geregistreerde gebruiker aan te wenden teneinde de geregistreerde gebruiker op de hoogte te houden van de activiteiten van working-capital.nl, waaronder door middel van verzending van digitale nieuwsbrieven alsmede op de hoogte te stellen van producten en/of diensten van working-capital.nl dan wel door working-capital.nl zorgvuldig geselecteerde derden/bedrijven.

Working-capital.nl zal er zorg voor dragen dat in de in dat kader met de geregistreerde gebruiker gevoerde communicatie expliciet de mogelijkheid zal worden geboden om af te zien van voor verdere toezending van informatie via email c.q. andere digitale communicatie en berichten door middel van een zogenaamde “afmeld” optie.

Working-capital.nl acht zorgvuldige omgang met de gegevens van geregistreerde gebruikers van de website van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij working-capital.nl zich conformeert aan de voorwaarden, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Working-capital.nl maakt gebruik van professionele veiligheidsprocedures, onder meer teneinde te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Links op website 

Op working-capital.nl bevinden zich links naar andere sites. Dit is louter voor uw gemak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites dan wel voor sites die een link naar onze eigen site hebben. Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van deze andere sites af.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van onze onderneming kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen op uw persoonlijke-instellingenpagina. Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via: info@working-capital.nl

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Statement of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar: info@working-capital.nl