Trefi Finance boekt succes bij eerste uitgifte obligaties

Trefi Finance boekt succes bij eerste uitgifte obligaties

Alternatieve financier voor het MKB slaagt erin de institutionele belegger te interesseren.

Voor het eerst is een alternatieve financier voor het MKB erin geslaagd institutionele beleggers te interesseren voor de MKB-markt. Trefi Finance koppelt daartoe bij het verschaffen van werkkapitaal kleine en middelgrote ondernemingen via haar innovatief online platform tot één groot collectief en brengt zo het MKB binnen het blikveld van de institutionele belegger.

Nog geen twee maanden na goedkeuring door de AFM van het prospectus voor de uitgifte van 50 miljoen Euro senior gedekte obligaties weet Trefi Finance met succes een eerste tranche obligaties met hulp van de AFS Group, gevestigd aan Beursplein 5, onder te brengen bij institutionele beleggers. Daarmee is Trefi Finance de eerste Nederlandse alternatieve financier van werkkapitaal voor het MKB die daadwerkelijk erin is geslaagd om via een senior gedekte obligatielening geld op te halen voor financiering van het MKB. De ‘BBB’ rating die Creditreform Rating Agentur AG in november 2014 toekende aan de door Trefi Finance geplande emissie van senior gedekte obligaties van TRFI Funding BV (Nederland) heeft zeker bijgedragen aan het succes van de uitgifte van deze eerste tranche.

Het nu opgehaalde kapitaal zal enkel worden aangewend voor de koop van vorderingen van MKB-ondernemers om op die wijze de liquiditeitspositie van deze ondernemers te verbeteren.

De uitgifte van een volgende tranche staat voor de komende maanden op de planning en zal bedoeld zijn om nog meer ondernemers uit het MKB op laagdrempelige wijze van voordelig werkkapitaal te kunnen voorzien.

Meer informatie over Trefi Finance is te vinden op www.trefi.nl.

Bron: APS

Reacties