Strategisch Credit Management

Strategisch Credit Management

"A person who never made a mistake never tried anything new"

Deze spreuk van Albert Einstein inspireert mij om mezelf voortdurend uit te dagen en mezelf te blijven ontwikkelen.

Uit onverwachte hoek komen tegenwoordig nieuwe concurrenten allerlei markten binnen. Zo hebben bijvoorbeeld Whatsapp, Skype en Facetime de traditionele verdienmodellen fundamenteel veranderd in de telecomsector. Ook in de uitgeefsector is de wereld drastisch veranderd.

Echte boeken werden vervangen door digitale versies, advertentie-inkomsten daalden naar een minimum waardoor veel week en maandbladen het niet overleefden of in afgeslankte vorm zijn voortgezet. Gelijktijdig verschoof ook de interesse van de lezer. Nieuws wordt nu veelal online gelezen en kranten zorgen voor achtergrondinformatie.

De detailhandel ervaart een hele sterkte verschuiving van live winkelen naar digitaal winkelen. Bij een aantal grote retailers is de digitale omzet groter dan de winkelomzet.

Dit soort ontwikkelingen houdt ondernemers bij de les, maakt hen wijzer en zet de boel op scherp. Dit overkwam de laatste jaren talloze bedrijven en daarbij viel ook nog een groot deel van de traditionele omzet weg. Dit is voor veel bedrijven hét moment om hun strategie onder de loep te nemen.

In hoeverre is het beleid van Credit Management afgestemd op de strategische doelstellingen van uw organisatie? Op welke manier kijkt u naar het vakgebied strategie in combinatie met Credit Management en hoe zou dat een bijdrage kunnen leveren aan uw organisatie en waarde kunnen toevoegen aan uw shareholders? Als u mee wenst te praten op bestuurlijk niveau, strategisch wilt adviseren dan is kennis van zaken onontbeerlijk.

Ik ga tijdens de 1e masterclass van de Masterclassreeks Strategisch Credit Management graag met u in gesprek en aan de slag hoe uw Credit Management strategisch op de kaart zet binnen uw organisatie!

banner_masterclass

 

 

Bron: creditexpo.nl

Reacties