LEAN Credit Management

LEAN Credit Management

In één van mijn eerste debiteurenfuncties moest ik van elke aanmaning een kopie in een ordner doen op datum en bewaren. Toen ik informeerde bij mijn leidinggevende waarom we dat moesten doen zei hij: “dat doen we nu eenmaal zo”.

Uiteindelijk gebeurde er met deze kopieën niets en werd er kostbare opbergruimte in beslag genomen voor het bewaren van deze documenten. Wij noemen zoiets verspilling. En dat kost geld. Om dat verlies te voorkomen wordt onder andere Lean Management toegepast.

Lean Management, ofwel Slank Management, is bedoeld om verspilling te voorkomen. Een vorm van management die vooral in productieomgevingen wordt toegepast en waar bedrijven als Ford, Toyota maar ook Philips en AKZO zeer efficiënt door geworden zijn. Ook binnen Credit Management wordt deze managementmethode langzaamaan ingevoerd: Lean Credit Management!

Lean Credit Management is een filosofie die erop gericht is om Maximale Waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen. Slank Credit management waardoor kosten omlaag gaan en het bedrijfsresultaat maximaal wordt. Drie soorten verspilling worden daarbij onderkend:

  1. Muda: verspilling door activiteiten die geen waarde aan het Credit management toevoegen. Onnodige handelingen, lijstjes, bureaucratie, aanmaningen en brieven van slechte kwaliteit, fouten die daarna weer moeten worden hersteld, wachttijden door slechte planning en ongebruikt talent.
  2. Mura: verspilling door grote tempoverschillen. Hierdoor ontstaat het effect van Hollen en Stilstaan. Weken dat een overload aan activiteiten worden afgewisseld met weken dat de verveling toeslaat. Hierdoor wordt niet de optimale kwaliteit van de aanwezige capaciteit bereikt en voelen medewerkers wel een overbelasting.
  3. Muri: verspilling door constante overbelasting waardoor ziekte ontstaat, burn-out en verspilling van competenties.

Al deze vormen van verspilling zorgen voor Vet op de Verkeerde Plek en dat leidt tot inefficiënt Credit Management. Hoe je hiervan afkomt? Een tipje van de sluier: Zorg voor Flow (voortdurende stroom in het Credit Management proces), Poka Yoke (voorkomen van domme fouten in het operationele/productieproces) en Value Based Management (alle activiteiten leiden tot toegevoegde waarde of worden afgeschaft).

Ik ga tijdens de 2e masterclass van de Masterclassreeks Strategisch Credit Management  graag met u in gesprek en aan de slag hoe uw Credit Management proces slank wordt!

banner_masterclass

Bron: www.creditexpo.nl

Reacties