Het laatste nieuws

Nederlandse export in de lift

Nederlandse export in de lift

Nederlandse export in de lift

Nederlandse exporteurs zijn onverminderd positief over de toekomst. Zo verwachten zij in 2015 een exportgroei van 9 procent te realiseren. Deze positieve vooruitzichten worden versterkt doordat voor vrijwel alle economische sectoren de seinen op groen staan.

LEAN Credit Management

LEAN Credit Management

LEAN Credit Management

In één van mijn eerste debiteurenfuncties moest ik van elke aanmaning een kopie in een ordner doen op datum en bewaren. Toen ik informeerde bij mijn leidinggevende waarom we dat moesten doen zei hij: “dat doen we nu eenmaal zo”.

Meer ruimte voor crowdfunding

Meer ruimte voor crowdfunding

Meer ruimte voor crowdfunding

Minister Dijsselbloem van Financiën wil crowdfunding meer ruimte bieden.

Banken schieten te kort in het aanbieden van exportfinanciering

Banken schieten te kort in het aanbieden van exportfinanciering

Banken schieten te kort in het aanbieden van exportfinanciering

Van de Nederlandse exportondernemers geeft een kwart aan te maken te hebben met financieringsproblemen.

Strategisch Credit Management

Strategisch Credit Management

Strategisch Credit Management

"A person who never made a mistake never tried anything new"

Alternatieve financieringsvormen krijgen voet aan de grond

Alternatieve financieringsvormen krijgen voet aan de grond

Alternatieve financieringsvormen krijgen voet aan de grond

De alternatieve financieringsvormen ‘MKB Financiering’ en het ‘MKB Impulsfonds’ die vorig jaar zijn opgericht, lijken hun weg naar het midden- en kleinbedrijf te hebben gevonden.

Trefi Finance boekt succes bij eerste uitgifte obligaties

Trefi Finance boekt succes bij eerste uitgifte obligaties

Trefi Finance boekt succes bij eerste uitgifte obligaties

Alternatieve financier voor het MKB slaagt erin de institutionele belegger te interesseren.